Cải tiến liên tục là gì? Tại sao chúng ta phải thực hiện cải tiến liên tục? Chúng ta cùng chia sẽ và thảo luận về "Cải tiến liên tục" để hiểu rõ thêm nhé!

Cải tiến liên tục  là điều cần thiết cho bất kì tổ chức nào để nâng cao năng lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cải tiến liên tục còn giúp mình loại bỏ được lãng phí, làm tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh cho công ty. Tuy nhiên, từ nhiều đợt tham quan, học hỏi kinh nghiệm cải tiến từ các công ty, chúng mình thấy nhiều công ty đang cải tiến nhưng thiếu tính hệ thống, chỉ mang tính nhỏ lẽ, không kết nối được theo dài hạn. Do đó, chúng mình tạo trang web này để chia sẽ những kiến thức về cải tiến liên tục, cũng như học hỏi thêm từ các bạn dựa trên tinh thần miễn phí.

Chúng ta có thể làm gì ở đây

Mình cùng học

Các bài học về cải tiến liên tục sẽ được giới thiệu tới các bạn, giúp các bạn không phải mất thời gian bơi giữa dòng thông tin 4.0. 

Mình cùng chia sẽ

Mình sẽ chia sẽ một số kinh nghiệm thực tế cho các bạn về cải tiến liên tục, cũng như các bạn chia sẽ cho web nhưng vấn đề, nhưng kiến thức hay kinh nghiệm thực tế để cùng nhau tiến lên

Mình cùng thảo luận

Chúng ta cùng thảo luận các vấn đề chúng ta gặp phải để đưa ra giải pháp, giúp nâng cao kiến thức của chúng ta. Khi mình muốn nắm rõ hoàn toàn được bài học thì phải chia sẽ được cho người khác.