Admin

BA NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

NGUYÊN TẮC 1: ĐÁP ỨNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG Làm việc gì để có lợi cho khách hàng? Khách hàng có hài lòng với sản phẩm của chúng ta hay không là yếu tố quyết định để họ mua hàng của chúng ta, cũng là nguyên tắc quan trọng đánh giá thành quả làm …

BA NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Read More »

Cải tiến và nguyên nhân thất bại của cải tiến

Cải tiến và thất bại, cải tiến và thất bại liên tục đang là vấn đề mà nhiều công ty gặp phải. Mặc dù họ đã học hỏi những công cụ, những phương pháp giải quyết, sang các công ty cải tiến liên tục để học hỏi. Nhưng thất bại, vì sao? Vì cái họ …

Cải tiến và nguyên nhân thất bại của cải tiến Read More »