Hệ thống kéo, hệ thống đẩy và thẻ Kanban

Các thuật ngữ “đẩy” và “kéo” và thẻ Kanban là các thuật ngữ thông dụng trong môi trường sản xuất và kinh doanh. Hiểu được khái niệm thuật ngữ “đẩy”, “kéo”, thẻ “kanban”và áp dụng giúp hệ thống sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, ít lãng phí hơn Hệ thống đẩy: Công đoạn trước, …

Hệ thống kéo, hệ thống đẩy và thẻ Kanban Read More »

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tự cập nhật dữ liệu khi thêm dữ liệu

Biểu đồ là công cụ thường dùng để báo cáo hay theo dõi vấn đề. Tuy nhiên việc cập nhật biểu đồ hằng ngày đang tiêu tốn nhiều thời gian của bạn. Tự động cập nhật biểu đồ sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian báo cáo. Từ đó nâng cao hiệu quả …

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tự cập nhật dữ liệu khi thêm dữ liệu Read More »

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Pareto bằng excel 2010

Trong công việc, chúng ta có rất nhiều vấn đề phải làm. Vậy cái nào làm trước cái nào làm sau hay tất cả làm 1 lúc? Biểu đồ Pareto hay còn gọi là nguyên tắc 80/20 sẽ giúp chúng ta giải quyết nó, làm nâng cao hiệu quả trong công việc cũng như kết …

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Pareto bằng excel 2010 Read More »