SỰ KHÁC NHAU GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

“Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa quản lý và lãnh đạo, và cả hai đều quan trọng. Quản lý là sự dẫn dắt, hoàn thành công việc, chịu trách nhiệm và tiến hành. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Sự khác biệt này rất quan trọng” – Theo Warre Bennis.

8 Loại lãng phí trong sản xuất

Lãng phí là bất cứ việc gì tốn thời gian, nguồn lực hoặc không gian nhưng không tăng thêm giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ phân phối đến khách hàng… Như vậy, loại bỏ lãng phí chính là loại bỏ mọi hoạt động không mang lại giá trị cho khách hàng, làm tăng lợi nhuận cho công ty. 8 loại lãng phí (TIMWOOD)

HƯỚNG DẪN VẼ VẠCH CHO NHÀ XƯỞNG

Trong môi trường sản xuất, chúng ta thường vẽ vạch để định vị, phân chia các khu vực, đường đi giúp cho các vật dụng được trực quan (visual) giúp dễ dàng tìm kiếm, quản lí hay nhận diện vấn đề. Tuy nhiên, một số người mới tham gia vào 5S sẽ thắc mắc: khu vực nào cần kẻ vạch, khu vực nào không cần kẻ vạch, cách kẻ vạch có phải tuân theo quy định nào hay không. Ví dụ động rộng của vạch, màu sắc…