Cải tiến liên tục

Cải tiến và nguyên nhân thất bại của cải tiến

Cải tiến và thất bại, cải tiến và thất bại liên tục đang là vấn đề mà nhiều công ty gặp phải. Mặc dù họ đã học hỏi những công cụ, những phương pháp giải quyết, sang các công ty cải tiến liên tục để học hỏi. Nhưng thất bại, vì sao? Vì cái họ …

Cải tiến và nguyên nhân thất bại của cải tiến Read More »

Hệ thống kéo, hệ thống đẩy và thẻ Kanban

Các thuật ngữ “đẩy” và “kéo” và thẻ Kanban là các thuật ngữ thông dụng trong môi trường sản xuất và kinh doanh. Hiểu được khái niệm thuật ngữ “đẩy”, “kéo”, thẻ “kanban”và áp dụng giúp hệ thống sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, ít lãng phí hơn Hệ thống đẩy: Công đoạn trước, …

Hệ thống kéo, hệ thống đẩy và thẻ Kanban Read More »