Kỹ năng mềm

BA NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

NGUYÊN TẮC 1: ĐÁP ỨNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG Làm việc gì để có lợi cho khách hàng? Khách hàng có hài lòng với sản phẩm của chúng ta hay không là yếu tố quyết định để họ mua hàng của chúng ta, cũng là nguyên tắc quan trọng đánh giá thành quả làm …

BA NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Read More »

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

“Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa quản lý và lãnh đạo, và cả hai đều quan trọng. Quản lý là sự dẫn dắt, hoàn thành công việc, chịu trách nhiệm và tiến hành. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Sự khác biệt này rất quan trọng” – Theo Warre Bennis.